Vazifa va funktsiyalari

Tez orada ma’lumot qushiladi.